«αν δεν ελπιζεις το ανελπιστο,

δεν θα το βρεις»

          Η ρ α κ λ ε ι τ ο ς   535 π.χ.- 475 π.χ